Ecotech

Järven Ecotech

 

Järven Ecotech projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för rening och uppsamling av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Kontakta vårt huvudkontor i Örnsköldsvik per telefon, eller E-post om ni önskar ytterligare konsultation.

I vårt sortiment återfinns såväl vårt patenterade flytväggssystem som vortex-luftare för syresättning av dammar och sjöar. 

 

För mer information, välj någon av flikarna ovan.

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

Järven Ecotech Twitter