Vi finns här för er!

Vi på Järven Health Care är väl förberedda och följer den nationella och internationella utvecklingen av smittspridningen av coronavisuset (Covid-19) noggrant, så att vi fortfarande kan producera åt dig i samma utsträckning som tidigare. Vi har infört en del åtgärder vilket medför att vi kan fortsätta att erbjuda hög service och samtidigt säkerställa våra anställdas […]