Home page
Products
Services
Contact
Search

Hög brandrisk – hur bemöta detta inom vården.

Hög brandrisk inom vården

Att det råder hög brandrisk inom vården avslöjas snabbt om man tittar på tillgänglig statistik.
– Var femte dag brinner det på ett svenskt sjukhus .
– På svenska vårdboenden uppstår det bränder varje dag
– Vanligast är att branden startar i en sjukhussäng.
Detta påverkar naturligtvis de förebyggande åtgärder som bör sättas. Vi tittar närmare sjukvårdsmadrassernas betydelse och vilka standarder du ska hålla koll på om du upphandlar madrasser för lokaler med hög brandrisk.

BRANDFARAN I SIFFROR

Att bränder uppstår inom den svenska vården är inte unikt – långt ifrån.
Enbart under 2018 rapporterades 64 bränder på svenska sjukhus, vilket motsvarar en utryckning var femte dag. Det kan låta mycket, men det är ändå en halvering jämfört med hur det såg ut 20 år tidigare. 1998 rapporterades 119 bränder, följt av 123 bränder 1999 och 120 bränder 2001.

Sammanlagt larmades det om 1 568 sjukhusbränder under 20-årsperioden 1998-2017.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har också sammanställt statistik för utryckningar till olika former av vårdboenden under samma tidsperiod.
Under kategorin ”Övriga boenden och vård” listas inte mindre än 11 922 brandtillbud mellan 1998 och 2017.

Det ger ett snitt på 596 utryckningar per år eller drygt 11 utryckningar i veckan. Här kan man dessutom se en ökning över tid. Under femårsperioden 1998-2002 översteg antalet utryckningar aldrig 500. För femårsperioden 2014-2018 har antalet utryckningar varit 509, 618, 783, 822 samt 923.

Man bör också ha i åtanke att den här statistiken, för såväl sjukhus som boenden, endast omfattar de fall där räddningstjänsten ryckte ut till platsen. Mindre brandtillbud förblir därmed mörkertal i statistiken.

EXTRA HÖG BRANDRISK I MILJÖER MED SÄNGAR

Var femte brand i vård- och sjukhusmiljö startar i sovrum och sovsalar. Det gör dem till den vanligaste startpunkten för ett brandförlopp. I dessa rum är det en och samma brandorsak som ligger bakom en majoritet av fallen: 72 procent av bränderna är anlagda.

Mot den bakgrunden blir det förståeligt varför det är i just madrasser som så många av bränderna tar fyr. För den som har medvetet uppsåt att orsaka en brand framstår madrassen förmodligen som ett av rummets mest lättantändliga objekt.
Att skydda sig mot anlagda bränder är oerhört svårt, och därför blir det desto viktigare att förebygga snabb spridning om det skulle börja brinna. Inför upphandling och uppköp gäller det att analysera behoven när det gäller förebyggande brandsäkerhet.

STANDARDER VID HÖG BRANDRISK

I många fall ställs krav på att vårdmadrasser som upphandlas ska vara brandtestade, men ofta saknas krav på vilken teststandard som ska tillgodoses. Det gör att alternativen riskerar att inte vara jämförbara. Så behöver det inte vara, vi har standardiserade tester som utförs av RISE för objektiv bedömning av sjukvårdsmadrassen. Att ta med dessa som krav när man upphandlar madrasser för lokaler med hög brandrisk är en bra start

Brandstandarden SS 876 00 01 som är riktad mot vården är vanligt förekommande. Den delar in riskerna inom vården i normal och hög risk. Provningsmetoderna EN 597-1 och EN 597-2, berör vad som definieras som ”normal risk”. Här handlar det om att de exempelvis ska klara av att någon tappar en glödande cigarett. För att få godkänt i dessa tester krävs det i praktiken bara att madrassen har ett skalskydd.

Brandstandarden SS 876 00 10:2017 avser ”hög brandrisk” och är avsevärt mycket tuffare. Här förstörs madrassens ytskikt för att sedan utsättas för ihållande hetta från en gasbrännare. De här testförhållandena efterliknar på ett mer realistiskt sätt vad en madrass kan förväntas bli utsatt för vid en anlagd brand. Den som är ute efter att orsaka ett brandförlopp söker ju aktivt efter svaga punkter och olika sätt att få elden att ta fart.

Brandsäkerhetstester har visat att en madrass där skalskyddet är uppskuret, och madrasskärnan saknar flamskyddsmedel, kan orsaka ett så explosivt brandförlopp att det bara tar två minuter innan rummet är i princip övertänt.

Tänk på detta när det gäller standarder:

  1. Analysera behoven när det gäller brandsäkerhet och att välja en standard som är anpassad för dessa behov.
  2. Produkterna skall vara testade enligt de senaste standarderna.
  3. En ”provad” madrass inte behöver vara godkänd. Se därför till att dina madrasser inte bara har provats utan även godkänts enligt den standard som uppfyller din krav.

Externa länkar för mer information

Dela gärna

Relaterade inlägg

VRI - Vårdrelaterade infektioner

5 tips för bättre madrasshygien.

 Här kommer 5 tips från Järven Health Care som kan ge en förbättrad madrasshygien.  1. RÄTT RUTINER Inför regelbundna inspektioner på varje vårdinrättning, helst i

VRI - Vårdrelaterade infektioner

Vårdmadrassens utsatthet

När man talar om hygien inom sjukvården läggs ofta stort fokus på handhygien, men andra smittspridningsvägar som det är lika viktigt att vidta åtgärder emot

Hög brandrisk – hur bemöta detta inom vården.

Hög brandrisk inom vården

Att det råder hög brandrisk inom vården avslöjas snabbt om man tittar på tillgänglig statistik.
– Var femte dag brinner det på ett svenskt sjukhus .
– På svenska vårdboenden uppstår det bränder varje dag
– Vanligast är att branden startar i en sjukhussäng.
Detta påverkar naturligtvis de förebyggande åtgärder som bör sättas. Vi tittar närmare sjukvårdsmadrassernas betydelse och vilka standarder du ska hålla koll på om du upphandlar madrasser för lokaler med hög brandrisk.

BRANDFARAN I SIFFROR

Att bränder uppstår inom den svenska vården är inte unikt – långt ifrån.
Enbart under 2018 rapporterades 64 bränder på svenska sjukhus, vilket motsvarar en utryckning var femte dag. Det kan låta mycket, men det är ändå en halvering jämfört med hur det såg ut 20 år tidigare. 1998 rapporterades 119 bränder, följt av 123 bränder 1999 och 120 bränder 2001.

Sammanlagt larmades det om 1 568 sjukhusbränder under 20-årsperioden 1998-2017.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har också sammanställt statistik för utryckningar till olika former av vårdboenden under samma tidsperiod.
Under kategorin ”Övriga boenden och vård” listas inte mindre än 11 922 brandtillbud mellan 1998 och 2017.

Det ger ett snitt på 596 utryckningar per år eller drygt 11 utryckningar i veckan. Här kan man dessutom se en ökning över tid. Under femårsperioden 1998-2002 översteg antalet utryckningar aldrig 500. För femårsperioden 2014-2018 har antalet utryckningar varit 509, 618, 783, 822 samt 923.

Man bör också ha i åtanke att den här statistiken, för såväl sjukhus som boenden, endast omfattar de fall där räddningstjänsten ryckte ut till platsen. Mindre brandtillbud förblir därmed mörkertal i statistiken.

EXTRA HÖG BRANDRISK I MILJÖER MED SÄNGAR

Var femte brand i vård- och sjukhusmiljö startar i sovrum och sovsalar. Det gör dem till den vanligaste startpunkten för ett brandförlopp. I dessa rum är det en och samma brandorsak som ligger bakom en majoritet av fallen: 72 procent av bränderna är anlagda.

Mot den bakgrunden blir det förståeligt varför det är i just madrasser som så många av bränderna tar fyr. För den som har medvetet uppsåt att orsaka en brand framstår madrassen förmodligen som ett av rummets mest lättantändliga objekt.
Att skydda sig mot anlagda bränder är oerhört svårt, och därför blir det desto viktigare att förebygga snabb spridning om det skulle börja brinna. Inför upphandling och uppköp gäller det att analysera behoven när det gäller förebyggande brandsäkerhet.

STANDARDER VID HÖG BRANDRISK

I många fall ställs krav på att vårdmadrasser som upphandlas ska vara brandtestade, men ofta saknas krav på vilken teststandard som ska tillgodoses. Det gör att alternativen riskerar att inte vara jämförbara. Så behöver det inte vara, vi har standardiserade tester som utförs av RISE för objektiv bedömning av sjukvårdsmadrassen. Att ta med dessa som krav när man upphandlar madrasser för lokaler med hög brandrisk är en bra start

Brandstandarden SS 876 00 01 som är riktad mot vården är vanligt förekommande. Den delar in riskerna inom vården i normal och hög risk. Provningsmetoderna EN 597-1 och EN 597-2, berör vad som definieras som ”normal risk”. Här handlar det om att de exempelvis ska klara av att någon tappar en glödande cigarett. För att få godkänt i dessa tester krävs det i praktiken bara att madrassen har ett skalskydd.

Brandstandarden SS 876 00 10:2017 avser ”hög brandrisk” och är avsevärt mycket tuffare. Här förstörs madrassens ytskikt för att sedan utsättas för ihållande hetta från en gasbrännare. De här testförhållandena efterliknar på ett mer realistiskt sätt vad en madrass kan förväntas bli utsatt för vid en anlagd brand. Den som är ute efter att orsaka ett brandförlopp söker ju aktivt efter svaga punkter och olika sätt att få elden att ta fart.

Brandsäkerhetstester har visat att en madrass där skalskyddet är uppskuret, och madrasskärnan saknar flamskyddsmedel, kan orsaka ett så explosivt brandförlopp att det bara tar två minuter innan rummet är i princip övertänt.

Tänk på detta när det gäller standarder:

  1. Analysera behoven när det gäller brandsäkerhet och att välja en standard som är anpassad för dessa behov.
  2. Produkterna skall vara testade enligt de senaste standarderna.
  3. En ”provad” madrass inte behöver vara godkänd. Se därför till att dina madrasser inte bara har provats utan även godkänts enligt den standard som uppfyller din krav.

Externa länkar för mer information

Dela gärna:

Fler nyheter

VRI - Vårdrelaterade infektioner

5 tips för bättre madrasshygien.

 Här kommer 5 tips från Järven Health Care som kan ge en förbättrad madrasshygien.  1. RÄTT RUTINER Inför regelbundna inspektioner på varje vårdinrättning, helst i

VRI - Vårdrelaterade infektioner

Vårdmadrassens utsatthet

När man talar om hygien inom sjukvården läggs ofta stort fokus på handhygien, men andra smittspridningsvägar som det är lika viktigt att vidta åtgärder emot

en_GBEnglish (UK)