Vårdmadrassens utsatthet

VRI - Vårdrelaterade infektioner

När man talar om hygien inom sjukvården läggs ofta stort fokus på handhygien, men andra smittspridningsvägar som det är lika viktigt att vidta åtgärder emot förbises ofta. Sjukvårdsmadrassen är ett sådant område som ofta missas i hygienarbetet. Madrasser på vårdhem och sjukhus utsätts för en ständig ström av bakterier. Om man tittar på vad en […]