Startsida
Produkter
Tjenester
Kontakt
Sök

Vårdmadrassens utsatthet

VRI - Vårdrelaterade infektioner

När man talar om hygien inom sjukvården läggs ofta stort fokus på handhygien, men andra smittspridningsvägar som det är lika viktigt att vidta åtgärder emot förbises ofta. Sjukvårdsmadrassen är ett sådant område som ofta missas i hygienarbetet.

Madrasser på vårdhem och sjukhus utsätts för en ständig ström av bakterier. Om man tittar på vad en madrass riskerar att komma i kontakt med under en dag kan listan göras lång.

 • Blödande sår
 • Näsblod 
 • Svett
 • Tårar
 • Saliv
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Urinläckage
 • Varvätska
 • Spruckna eller läckande bölder
 • etc.


Listan blir än längre om vi tar med att det spills andra vätskor i samband med måltider som patienten intar i sängen, och att lakanen byts. Vid varje sådant tillfälle exponeras madrassen ytterligare för bakterierna.

Bakteriernas nya hem

Insidan av en madrass framstår kanske inte som någon lockande miljö för bakterier, men faktum är att den erbjuder allt de behöver. Där finns nämligen både kol och kväve som bakterierna kan äta av, vilket innebär att de även i låg luftfuktighet kan överleva i upp till 206 dygn.[2
Ett enda gram madrasskum kan vara hem för 10 miljarder bakterier, redo att infektera nästa patient.

Sjukhusens varma miljöer lämpar sig också väl för luftburna smittor, där bakterierna helt enkelt pressas ut i den omgivande andningsluften när patienten sätter sig på madrassen.

Sjukhusvistelsen för en svensk patient varar i genomsnitt 6 dygn[3], vilket innebär att samma bakteriehärd under 206 dygn kan komma i kontakt med 34 olika patienter, var och en med sin uppsättning bakterier.

Mögel – ett kapitel i sig

Det är inte bara bakterier som trivs i sjukvårdens lokaler. Mögelsporer frodas vid en luftfuktighet över 75 procent, och sjukhusbäddar erbjuder dem ofta en lockande levnadsmiljö.

Det påstås ibland att vissa material andas, men den egenskapen är och förblir förbehållen levande organismer. Den jämförbara egenskap som ett material kan ha är hög ånggenomsläpplighet – och att fukt kan ta sig in betyder inte att den kan ta sig ut igen.
Naturen strävar alltid efter balans, så om det är varmt och fuktigt ovanför madrassöverdraget (exempelvis om en patient ligger där) kommer fukten att söka sig ner genom överdraget till den torrare, kallare undersidan. När produkten väl blivit mättad med vattenånga kondenseras fukten, och eftersom kondenseringen sker inuti ett vattentätt överdrag har fukten sedan ingenstans att ta vägen. En perfekt miljö för mögelsporer uppstår.

Konsekvenser av möbelexponering

Mögel utgör inte bara ett luktproblem – långt ifrån. Exponering för mögelsporer har kunnat kopplas till följande symptom [7] :

• Irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg • Nästäppa • Snuva • Heshet
• Hosta • Återkommande luftvägsinfektioner • Uppkomst eller försämring av astma
• Värmekänsla eller rodnad på ansikte och hals • Torr, irriterad hud • Klåda och hudutslag
• Försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem • Luktöverkänslighet
• Trötthet • Koncentrationssvårigheter • Huvudvärk


Bilder från madrassinventering 2021 på svenskt sjukhus

Järven Health Care har tagit fram ett unik laminat som vi kallar LENTEX.
Ta reda på hur LENTEX kan bidra till att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Dela gärna

Relaterade inlägg

VRI - Vårdrelaterade infektioner

5 tips för bättre madrasshygien.

 Här kommer 5 tips från Järven Health Care som kan ge en förbättrad madrasshygien.  1. RÄTT RUTINER Inför regelbundna inspektioner på varje vårdinrättning, helst i

Vårdmadrassens utsatthet

VRI - Vårdrelaterade infektioner

När man talar om hygien inom sjukvården läggs ofta stort fokus på handhygien, men andra smittspridningsvägar som det är lika viktigt att vidta åtgärder emot förbises ofta. Sjukvårdsmadrassen är ett sådant område som ofta missas i hygienarbetet.

Madrasser på vårdhem och sjukhus utsätts för en ständig ström av bakterier. Om man tittar på vad en madrass riskerar att komma i kontakt med under en dag kan listan göras lång.

 • Blödande sår
 • Näsblod 
 • Svett
 • Tårar
 • Saliv
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Urinläckage
 • Varvätska
 • Spruckna eller läckande bölder
 • etc.


Listan blir än längre om vi tar med att det spills andra vätskor i samband med måltider som patienten intar i sängen, och att lakanen byts. Vid varje sådant tillfälle exponeras madrassen ytterligare för bakterierna.

Bakteriernas nya hem

Insidan av en madrass framstår kanske inte som någon lockande miljö för bakterier, men faktum är att den erbjuder allt de behöver. Där finns nämligen både kol och kväve som bakterierna kan äta av, vilket innebär att de även i låg luftfuktighet kan överleva i upp till 206 dygn.[2
Ett enda gram madrasskum kan vara hem för 10 miljarder bakterier, redo att infektera nästa patient.

Sjukhusens varma miljöer lämpar sig också väl för luftburna smittor, där bakterierna helt enkelt pressas ut i den omgivande andningsluften när patienten sätter sig på madrassen.

Sjukhusvistelsen för en svensk patient varar i genomsnitt 6 dygn[3], vilket innebär att samma bakteriehärd under 206 dygn kan komma i kontakt med 34 olika patienter, var och en med sin uppsättning bakterier.

Mögel – ett kapitel i sig

Det är inte bara bakterier som trivs i sjukvårdens lokaler. Mögelsporer frodas vid en luftfuktighet över 75 procent, och sjukhusbäddar erbjuder dem ofta en lockande levnadsmiljö.

Det påstås ibland att vissa material andas, men den egenskapen är och förblir förbehållen levande organismer. Den jämförbara egenskap som ett material kan ha är hög ånggenomsläpplighet – och att fukt kan ta sig in betyder inte att den kan ta sig ut igen.
Naturen strävar alltid efter balans, så om det är varmt och fuktigt ovanför madrassöverdraget (exempelvis om en patient ligger där) kommer fukten att söka sig ner genom överdraget till den torrare, kallare undersidan. När produkten väl blivit mättad med vattenånga kondenseras fukten, och eftersom kondenseringen sker inuti ett vattentätt överdrag har fukten sedan ingenstans att ta vägen. En perfekt miljö för mögelsporer uppstår.

Konsekvenser av möbelexponering

Mögel utgör inte bara ett luktproblem – långt ifrån. Exponering för mögelsporer har kunnat kopplas till följande symptom [7] :

• Irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg • Nästäppa • Snuva • Heshet
• Hosta • Återkommande luftvägsinfektioner • Uppkomst eller försämring av astma
• Värmekänsla eller rodnad på ansikte och hals • Torr, irriterad hud • Klåda och hudutslag
• Försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem • Luktöverkänslighet
• Trötthet • Koncentrationssvårigheter • Huvudvärk


Bilder från madrassinventering 2021 på svenskt sjukhus

Järven Health Care har tagit fram ett unik laminat som vi kallar LENTEX.
Ta reda på hur LENTEX kan bidra till att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Dela gärna:

Fler nyheter

VRI - Vårdrelaterade infektioner

5 tips för bättre madrasshygien.

 Här kommer 5 tips från Järven Health Care som kan ge en förbättrad madrasshygien.  1. RÄTT RUTINER Inför regelbundna inspektioner på varje vårdinrättning, helst i

nb_NONorsk bokmål