Startsida
Produkter
Tjenester
Kontakt
Sök

Vårdrelaterade infektioner, vårdens trojanska häst?

VRI - Vårdrelaterade infektioner

Enbart i Sverige avlider 1 400 personer om året på grund av vårdrelaterade infektioner (antalet dödsfall motsvarar åtta fullbokade Boeing 737 ).
Det skulle behöva inte se ut så, med rätt sjukvårdsmadrasser och goda hygienrutiner kan den siffran förbättras. En vårdmadrass av god kvalité hjälper till att både skapa en god nivå av hygien och upptäcka eventuella kontamineringar i tid. 

Så stor är faran med vårdrelaterade infektioner (VRI)

Till att börja med bör man ha klart för sig vad som menas med en vårdrelaterad infektion.
Det här handlar alltså inte om de dödsfall som sjukvården misslyckas med att förhindra, utan om dödsfall som vårdapparaten aktivt orsakar via infektioner som drabbar patienten under sjukhusvistelsen. Årligen insjuknar över 100 000 svenskar, men problemet är på intet sätt begränsat till Sverige. Statistiken för EU vittnar om 4,1 miljoner drabbade och 147 000 döda varje år. [1]

Av de 1 400 VRI-relaterade dödsfallen i Sverige beräknas det att upp till 30 procent, motsvarande 450 människoliv, hade kunnat räddas enbart med hjälp av ändrade hygienrutiner. Det ska sättas i relation till de 192 personer som under 2021 omkom på svenska vägar.
Bristerna inom vårdhygienen skördar alltså fler svenskars liv än trafikolyckor.

Antibiotikans roll

Under det senaste århundradet har vi förlitat oss till antibiotika i kampen mot infektioner, men bakterierna har slagit tillbaka genom att utveckla multiresistens, och det här problemet är som allra störst i sjukhusmiljöer.

 Därför blir det än viktigare med god hygien i lokalerna; ett i dagsläget ofta försummat område. Det saknas inte bara nödvändiga rutiner utan även kunskap om hur bakterier får fäste, frodas och sprider sig. Ofta läggs stort fokus på handhygien, men andra smittspridningsvägar som det är lika viktigt att vidta åtgärder emot förbises tyvärr ofta.

Istället för att fokusera på antibiotika som en lösning på VRI-problemet är det bättre att se till att vårdrelaterade infektioner inte uppstår.

Genombrytningseffekten - En trojansk häst

Inom vården används ofta madrassöverdrag med ytskikt av polyuretan som är avsedda att hålla blod, urin och andra kroppsvätskor borta från kuddar och madrasser, men polyuretanet har sina begränsningar.

  • Kombinationen av kroppsvätskor och fetter kan orsaka hydrolys, en kemisk process där molekylerna klyvs. Överdraget förstörs och börjar släppa igenom vätska.
  • Skyddsskiktet är också sårbart för rengöringsvätskor som klorin och fönsterputsmedel – en enda tvättning kan förstöra skyddsskiktet permanent.
  • Polyuretanet förhindrar inte heller att vätska tar sig in via sömmar, dragkedjor eller skadade delar av ytskiktet

Alla dessa förlopp leder till att att bakterier, likt grekerna vid Trojas belägring, obemärkta lyckas ta sig förbi ett förmodat ogenomträngligt försvar. Det här fenomenet är känt som ”strikethrough” och riskerar att i förlängningen få allvarliga följder om bakteriehärden förblir oupptäckt.

Bilder från madrassinventering på svenskt sjukhus, utförd 2021.

Järven Health Care har tagit fram ett unik laminat som vi kallar LENTEX.
Ta reda på hur LENTEX kan bidra till att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Dela gärna

Relaterade inlägg

VRI - Vårdrelaterade infektioner

5 tips för bättre madrasshygien.

 Här kommer 5 tips från Järven Health Care som kan ge en förbättrad madrasshygien.  1. RÄTT RUTINER Inför regelbundna inspektioner på varje vårdinrättning, helst i

VRI - Vårdrelaterade infektioner

Vårdmadrassens utsatthet

När man talar om hygien inom sjukvården läggs ofta stort fokus på handhygien, men andra smittspridningsvägar som det är lika viktigt att vidta åtgärder emot

Vårdrelaterade infektioner, vårdens trojanska häst?

VRI - Vårdrelaterade infektioner

Enbart i Sverige avlider 1 400 personer om året på grund av vårdrelaterade infektioner (antalet dödsfall motsvarar åtta fullbokade Boeing 737 ).
Det skulle behöva inte se ut så, med rätt sjukvårdsmadrasser och goda hygienrutiner kan den siffran förbättras. En vårdmadrass av god kvalité hjälper till att både skapa en god nivå av hygien och upptäcka eventuella kontamineringar i tid. 

Så stor är faran med vårdrelaterade infektioner (VRI)

Till att börja med bör man ha klart för sig vad som menas med en vårdrelaterad infektion.
Det här handlar alltså inte om de dödsfall som sjukvården misslyckas med att förhindra, utan om dödsfall som vårdapparaten aktivt orsakar via infektioner som drabbar patienten under sjukhusvistelsen. Årligen insjuknar över 100 000 svenskar, men problemet är på intet sätt begränsat till Sverige. Statistiken för EU vittnar om 4,1 miljoner drabbade och 147 000 döda varje år. [1]

Av de 1 400 VRI-relaterade dödsfallen i Sverige beräknas det att upp till 30 procent, motsvarande 450 människoliv, hade kunnat räddas enbart med hjälp av ändrade hygienrutiner. Det ska sättas i relation till de 192 personer som under 2021 omkom på svenska vägar.
Bristerna inom vårdhygienen skördar alltså fler svenskars liv än trafikolyckor.

Antibiotikans roll

Under det senaste århundradet har vi förlitat oss till antibiotika i kampen mot infektioner, men bakterierna har slagit tillbaka genom att utveckla multiresistens, och det här problemet är som allra störst i sjukhusmiljöer.

 Därför blir det än viktigare med god hygien i lokalerna; ett i dagsläget ofta försummat område. Det saknas inte bara nödvändiga rutiner utan även kunskap om hur bakterier får fäste, frodas och sprider sig. Ofta läggs stort fokus på handhygien, men andra smittspridningsvägar som det är lika viktigt att vidta åtgärder emot förbises tyvärr ofta.

Istället för att fokusera på antibiotika som en lösning på VRI-problemet är det bättre att se till att vårdrelaterade infektioner inte uppstår.

Genombrytningseffekten - En trojansk häst

Inom vården används ofta madrassöverdrag med ytskikt av polyuretan som är avsedda att hålla blod, urin och andra kroppsvätskor borta från kuddar och madrasser, men polyuretanet har sina begränsningar.

  • Kombinationen av kroppsvätskor och fetter kan orsaka hydrolys, en kemisk process där molekylerna klyvs. Överdraget förstörs och börjar släppa igenom vätska.
  • Skyddsskiktet är också sårbart för rengöringsvätskor som klorin och fönsterputsmedel – en enda tvättning kan förstöra skyddsskiktet permanent.
  • Polyuretanet förhindrar inte heller att vätska tar sig in via sömmar, dragkedjor eller skadade delar av ytskiktet

Alla dessa förlopp leder till att att bakterier, likt grekerna vid Trojas belägring, obemärkta lyckas ta sig förbi ett förmodat ogenomträngligt försvar. Det här fenomenet är känt som ”strikethrough” och riskerar att i förlängningen få allvarliga följder om bakteriehärden förblir oupptäckt.

Bilder från madrassinventering på svenskt sjukhus, utförd 2021.

Järven Health Care har tagit fram ett unik laminat som vi kallar LENTEX.
Ta reda på hur LENTEX kan bidra till att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Dela gärna:

Fler nyheter

VRI - Vårdrelaterade infektioner

5 tips för bättre madrasshygien.

 Här kommer 5 tips från Järven Health Care som kan ge en förbättrad madrasshygien.  1. RÄTT RUTINER Inför regelbundna inspektioner på varje vårdinrättning, helst i

VRI - Vårdrelaterade infektioner

Vårdmadrassens utsatthet

När man talar om hygien inom sjukvården läggs ofta stort fokus på handhygien, men andra smittspridningsvägar som det är lika viktigt att vidta åtgärder emot

nb_NONorsk bokmål