Startsida
Produkter
Tjänster
Kontakt
Sök

PU SENSOR

Objektiv bedömning av patienters risk för att utveckla trycksår

Bedömning av risk för att en patient ska utveckla trycksår har hittills byggt på subjektiv utvärdering av yttre faktorer. Dessa är viktiga markörer men kan vara svåra att utvärdera.
PU Sensor är en revolutionerande nyhet i kampen mot trycksår. Genom att mäta en patients fysiologiska förutsättningar att klara tryck kan en objektiv utvärdering genomföras.

Produkten bygger på över 60 års gemensam forskning och 4 års produktutveckling. Den är enkel att använda och själva mätningen, som tar mindre än 5 minuter, sköter sig själv och ger sedan ett lättavläst resultat.

PIV - Pressure-Induced Vasodilation

När kroppen utsätts för ett icke-skadligt tryck utsöndrar huden ett ämne som får tilltäppta blodådror att spännas så att blodflödet kan återupptas. Denna kroppsfunktion kallas för PIV (Pressure-Induced Vasodilation). Av olika anledningar kan en patient ha nedsatt PIV vilket ger ökad risk för trycksår. Om kroppen helt saknar denna funktion kommer trycksår att uppstå med största sannolikhet. 
Med teknik som liknar den man finner i t.ex. pulsklockor mäter PU-sensor kroppens förmåga att hantera tryck sett ur perspektivet PIV. Notera att denna mätning är en objektiv mätning av en patients förmåga att hantera tryck.

Ålder och diabetes är två faktorer som kan ge försämrat PIV men även andra faktorer spelar in.

sv_SESvenska