Hjem
Produkter
Tjenester
Kontakt
Søk
Lukk denne søkeboksen.
Søk

Startside for MEDINFO

Madrassrevisjon: en verdifull gjennomgang for bedre pleie og omsorg

Madrassrevisjonen, også kjent som madrassinventering, er en viktig del av arbeidet med å skape et trygt miljø for pasientene. Siden en tilsynelatende ren madrass kan skjule både bakterier og muggsopp under madrasstrekket, risikerer den å bli en trojansk hest. Bildene over viser hvordan det kan se ut når man tar en nærmere titt på en madrass i helsevesenet.

Urene madrasser er vanligere enn du kanskje tror.

De fleste pasienter tilbringer opptil 90 prosent av sykdomstiden i sengen, noe som gjør madrassen til en sentral del av rehabiliteringsprosessen. Madrassen er ikke bare et sted å hvile, den fungerer også som medisinsk utstyr.

I perioden 2017-18 iverksatte Järven Health Care en omfattende madrassinventering i et mellomstort svensk landsting. Alle madrassene på landstingets tre sykehus ble nøye gjennomgått gjennom en strukturert prosedyre der overflatelaget ble vurdert for eventuelle skader, misfarging eller tegn på forurensning.

Bare 318 av de 724 inventerte madrassene ble godkjent, noe som er mindre enn halvparten. Blant de underkjente madrassene ble 115 vurdert til å være i så dårlig stand at de måtte byttes ut umiddelbart.

En lignende landsomfattende inspeksjon ble gjennomført mellom 2016 og 2018 og omfattet 2046 senger. Resultatene viste at 36 % av madrassene hadde ødelagte overflater, og 28 % av disse hadde også synlige flekker. Ettersom retningslinjer, prosedyrer og budsjetter for helsetjenester sammenlignes på tvers av fylker, gir denne rapporten en klar indikasjon på omfanget av madrassproblemet nasjonalt.

Generelt er det mangel på kunnskap om madrasser når det gjelder levetid og vedlikehold. Med en god madrassrevisjon kan hver avdeling få en klar oversikt for fremtidig planlegging; hvor mange madrasser som må byttes ut i gjennomsnitt hvert år for å opprettholde høy kvalitet.

Madrassrevisjonen er et nødvendig tiltak for å forbedre rehabiliteringsmiljøet og heve standarden i helsevesenet nasjonalt.

Hvordan går det med de svenske helsemadrassene?

Det finnes ingen nasjonal statistikk over madrasshygiene i helsevesenet, men i 2017-2018 ble det gjennomført en omfattende madrassinventering i et mellomstort svensk landsting. Alle madrassene på landstingets tre sykehus ble undersøkt ved hjelp av en prosedyre der overflatelaget ble vurdert for skader, misfarging eller tegn på forurensning. Resultatene var alarmerende.
406 madrasser av 724 inventerte madrasser ble sendt inn.
115 madrasser ble vurdert til å være i så dårlig stand at de måtte skiftes ut umiddelbart.

I perioden 2016-2018 ble det gjennomført en lignende, fylkesomfattende inspeksjon som omfattet 2 046 senger.
36 prosent av madrassene har skadet overflate.
28 prosent av dem hadde også synlige flekker.
Ettersom helsevesenets regler, praksis og budsjetter er sammenlignbare fra fylke til fylke, gir denne rapporten en klar indikasjon på omfanget av madrassproblemet på nasjonalt nivå.

Slik fungerer en madrassrevisjon

Inventering av sykehusets madrasser utføres på en strukturert og organisert måte. Madrassens overflate ble vurdert for skader, misfarging eller tegn på forurensning. Deretter vurderes selve madrassen med hensyn til alder, slitasje, komfort og grad av forurensning. Den samlede vurderingen resulterer i én av tre mulige karakterer:

Grønn   God tilstand, funksjonell og hygienisk.
Gul   Ren, men i forringet tilstand. Bør skiftes ut i fremtiden.
Rød   Forurenset. Må skiftes ut umiddelbart.

 Järven Health Care har lang erfaring med å gjennomføre madrassrevisjoner og hjelper svenske sykehus gratis med denne viktige delen av arbeidet for et tryggere behandlingssted. Kontakt oss for mer informasjon om våre madrassrevisjoner.

I retningslinjene utarbeidet av Region Skåne står det:

"Madrasstrekket kan bli skadet av slitasje og feilaktig håndtering. Det kan oppstå små sprekker i madrasstrekket som ikke alltid oppdages ved en overfladisk visuell inspeksjon. Sprekkene slipper gjennom kroppsvæsker til madrassen med fare for smittespredning.

Madrasstrekket skal kontrolleres, rengjøres og desinfiseres mellom hver pasient i forbindelse med sluttrengjøring og klargjøring av sengen, og etter behov, for å hindre smittespredning."

LAST NED PDF:
Regional retningslinje for inspeksjon, rengjøring og desinfeksjon av madrassovertrekk.

Relaterte innlegg

Trykksår - et kostbart og smertefullt problem

Trykksår - 5 tips for effektiv behandling

I Sverige kjøper vi inn avanserte trykkregulerende madrasser for rundt 100 millioner svenske kroner i året. Samtidig anslås trykksår å koste samfunnet rundt 2,8 milliarder euro hvert år. Den

nb_NONorsk bokmål