Startsida
Produkter
Tjänster
Kontakt
SØK
Stäng den här sökrutan.
Sök

Startsida för MEDINFO

Madrassrevision: en värdfull översyn för bättre vård

Madrassrevisionen, också kallad madrassinventering, är en viktig del i arbetet för att skapa en trygg vistelse för patienten. Eftersom en tillsynes ren madrass kan dölja både bakterier och mögel under madrassens överdrag riskerar den att bli en trojansk häst. Bilderna ovan visar hur det kan se ut när man tittar närmare på sjukvårdsmadrassen.

Orena madrasser är vanligare än man kan tro.

De flesta patienter tillbringar upp till 90 procent av sin sjukperiod i sängen, vilket placerar madrassen i hjärtat av rehabiliteringsprocessen. Madrassen är inte bara en plats för vila; den fungerar också som ett medicintekniskt hjälpmedel.

Under perioden 2017-18 initierade  Järven Health Care en omfattande madrassinventering vid ett mellanstort svenskt landsting. Samtliga madrasser på landstingets tre sjukhus genomgicks noggrant genom ett strukturerat förfarande där ytskiktet bedömdes för eventuella skador, missfärgningar eller tecken på kontaminering.

Endast 318 av de 724 inventerade madrasserna godkändes, vilket är mindre än hälften. Bland de underkända madrasserna ansågs 115 vara i så dåligt skick att de omedelbart måste bytas ut.

En liknande, länsöverskridande inspektion genomfördes under perioden 2016-2018 och inkluderade 2046 bäddar. Resultaten visade att 36 procent av madrasserna hade skadade ytskikt, och på 28 procent av dessa fanns även synliga fläckar. Eftersom regler, rutiner och budgetar inom sjukvården jämförs över län, ger denna rapport en klar indikation om omfattningen av madrassproblematiken även nationellt.

Generellt sett är kunskapen om madrasser bristfällig när det gäller livslängd och skötsel. Med en väl utförd madrassrevision kan varje avdelning få en tydlig översikt som underlag för framtida planering; hur många madrasser behöver bytas ut i genomsnitt varje år för att bibehålla hög kvalitet.

Madrassrevisionen utgör en nödvändig åtgärd för att förbättra rehabiliteringsmiljön och höja standarden inom sjukvården nationellt.

Hur mår Sveriges sjukvårdsmadrasser?

Det saknas nationell statistik kring sjukvårdens madrasshygien, men 2017-2018 genomfördes en omfattande madrassinventering vid ett mellanstort svenskt landsting. Samtliga madrasser vid landstingets tre sjukhus undersöktes enligt ett förfarande där ytskiktet bedömdes utifrån om det fanns skador, missfärgning eller tecken på kontaminering. Resultatet var alarmerande.
406 madrasser  av 724 inventerade madrasser undergändes.
115 madrasser ansågs vara i så dåligt skick att de fick bytas ut omedelbart.

Under perioden 2016-2018 genomfördes en liknande, länsöverskridande inspektion som inkluderade 2 046 bäddar.
36 procent av madrasserna ha skadade ytskikt.
28 procent av dem hade dessutom synliga fläckar.
Eftersom sjukvårdens regler, rutiner och budgetramar är jämförbara från län till län ger den här rapporten en tydlig fingervisning om  madrassproblematikens omfattning på nationell nivå.

Så går en madrassrevision till

Inventering av sjukhusets sjukvårsmadrasser sker på ett strukturerat och ordnat sätt. Madrassens ytskikt bedömdes utifrån om det fanns skador, missfärgning eller tecken på kontaminering. Sedan bedömds själva madrassen utifrån ålder, slitage, komfort och kontaminationsgrad. Helhetsbedömningen resulterar sedan i ett av tre möjliga betyg:

Grön   Gott skick, funktionell och hygienisk.
Gul   Ren men i försämrat skick. Bör ersättas framöver.
Röd   Kontaminerad. Måste ersättas omedelbart.

 Järven Health Care har lång erfarenhet av att genomföra madrassrevisioner och hjälper kostnadsfritt svenska sjukhus med denna viktiga del i arbetet för en tryggare vårdplats. Kontakta oss för mer information om våra madrassrevisioner.

I riktlinjer som tagits fram av Region Skåne står att läsa:

”Madrassöverdraget kan vid slitage och felaktig hantering skadas. Små sprickor i madrassöverdraget kan uppstå och upptäcks inte alltid vid en ytlig okulärbesiktning. Sprickorna släpper igenom kroppsvätskor ned till madrassen med risk för smittspridning som följd.

Madrassöverdraget ska kontrolleras, rengöras och desinfekteras mellan varje patient i samband med slutstädning och iordningställande av sängen, samt vid behov, för att förhindra smittspridning.”

LADDA HEM PDF:
Regional riktlinje för kontroll av madrass och kontroll, rengöring och desinfektion av madrassöverdrag.

Relaterade inlägg

sv_SESvenska