Startsida
Produkter
Tjänster
Kontakt
SØK
Stäng den här sökrutan.
Sök

Startsida för MEDINFO

Har din nya sjukvårdsmadrass 2 000 hål?

Sjukvårdsmadrass med 2 000 hål

Det låter kanske osannolikt, men ofta är helt nya sjukvårdsmadrasser fulla av hål. Det pärlband av små hål som en helt vanlig söm lämnar efter sig i ett madrassöverdrag ger infekterade kroppsvätskor tusentals möjligheter att tränga in i våra sjukvårdsmadrasser.

Madrassöverdraget, sjukvårdsmadrassens "first line of defence"

Om en sjukvårdsmadrass ska leva upp till namnet gäller det att madrassöverdraget också gör sitt jobb.
Ändå har vården stora problem med madrasser där blod, urin och annan biologisk kontaminering tränger igenom ytskiktet.
På insidan har bakterierna goda förutsättningar att föröka sig, och det skapar stora problem. Varje intet ont anande patient som använder madrassen riskerar nu att drabbas av en infektion. Ja, även sjukvårdspersonalen riskerar att exponeras för en potentiellt farlig smitta om inte madrassöverdraget stoppar kontamineringen.

Problemet beskrivs ingående i en artikel publicerad av infectionpreventioncontrol.net. Ofta förbises sambandet mellan madrassöverdrag, madrasskontaminering och infektioner. Alltför ofta är det först när en utomstående aktör kallas in för att genomföra en grundlig madrassinspektion som problemet uppdagas. Och när de faror som döljs i vårdens madrasser äntligen blottas, då är skadan redan skedd.

Inspektion av sjukvårdsmadrasser, ett effektivt hjälpmedel

Så hur undviker man det här scenariot? Ett viktigt motmedel är regelbundna översyner och inspektioner. Det räcker sällan med att pliktskyldigt göra det minimum som krävs för att leva upp till nationellt fastställda krav och föreskrifter.
Drivkraften bör självklart vara att skydda sina patienter och sin personal. När det är det uttalade målet blir det naturligt att höja ambitionsnivån.

Översyner gör det enkelt att identifiera de madrasser som inte längre är lämpade för sin uppgift. I det sammanhanget är det värt att notera att ljusa och semi-transparenta  överdrag gör det enklare att upptäcka kontamineringar i god tid. Regelbundna madrassinspektioner belyser riskområden och potentiella smitthärdar. Den analysen utgör en bra grund för åtgärdsplaner i syfte att minimera riskerna.

Underlätta för effektiv rengöring

Oavsett vilken del av vårdsektorn vi pratar om bör infektionsförebyggande åtgärder ligga högt på prioriteringslistan. Såväl äldreboenden som vårdavdelningar och akutmottagningar är sårbara för spridningen av bakterier och virus, med farliga infektioner som följd.

Om pandemin lärt oss någonting så är det att frekvent rengöring och desinficering verkligen gör skillnad. Det är av största vikt att ha en infektionsförebyggande åtgärdsplan där rengöring av sjukvårdsmadrassen ingår.

Laminerade överdrag istället för överdrag med hål

Med allt vi vet om faran med vårdrelaterade infektioner kan man tycka att det låter som vanligt sunt förnuft att utforma sjukvårdsmadrasser utan dolda hål och skrymslen? Ändå fortsätter vården att köpa dem.
Det finns mycket att vinna på att från början välja madrassöverdrag som är lätta att rengöra – och som inte levereras med 2 000 hål.

Istället för sydda överdrag finns sjukvårdsmadrasser med laminerade överdrag som är vattentäta och konstruerade för att klara vårdens rengöringsrutiner. Dessa madrasser kan torkas av och desinficeras. De är dessutom semi-transparenta  och avslöjar omedelbart om det trängt ned någon förorening in i madrassen utan att personalen behöver öppna på dragkedjor för att kontrollera. Personalen kan därför ägna mer tid till omvårdnad utan att det går ut över smittskyddet.

Sist, och viktigast av allt, leder det till friskare patienter.
Och det är själva syftet med all vård, eller hur?

Järven Health Cares LENTEX-sortiment har ett unikt laminat helt utan sömmar.
Målet är att bidra till att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Relaterade inlägg

sv_SESvenska