Startsida
Produkter
Tjänster
Kontakt
SØK
Stäng den här sökrutan.
Sök

PU SENSOR

Objektiv bedömning av patienters risk för att utveckla trycksår

Bedömning av risk för att en patient ska utveckla trycksår har hittills byggt på subjektiv utvärdering av yttre faktorer. Dessa är viktiga markörer men kan vara svåra att utvärdera.
PU Sensor är en revolutionerande nyhet i kampen mot trycksår. Genom att mäta en patients fysiologiska förutsättningar att klara tryck kan en objektiv utvärdering genomföras.

Produkten bygger på över 60 års gemensam forskning och 4 års produktutveckling. Den är enkel att använda och själva mätningen, som tar mindre än 5 minuter, sköter sig själv och ger sedan ett lättavläst resultat.

PIV - Pressure-Induced Vasodilation

PU sensor kan objektivt avgöra vilka individer som har nedsatt ytligt blodflöde, mikrocirkulation, vid tryck på huden, och därmed förhöjd risk att utveckla trycksår. Det genom att undersöka kroppens fysiologiska försvarsmekanism vid icke skadligt tryck, PIV (Pressure Induced Vasodilation).

Personer som saknar PIV har en försvagad mikrocirkulation vid det tryck på huden som uppstår till exempel då man ligger ner. De löper större risk att utveckla trycksår och PU sensor ger svar på om individen har förhöjd risk eller inte.

Därmed kan personer som ligger i riskzonen identifieras och förebyggande insatser sättas in tidigt hos dem som behöver det mest.

sv_SESvenska