Startsida
Produkter
Tjänster
Kontakt
SØK
Stäng den här sökrutan.
Sök

RETURER OCH REKLAMATIONER

0660-22 28 50
Bromsvägen 3, Örnsköldsvik

Reklamationer skall anmälas till Järven AB via telefon: 0660-22 28 50 eller e-post:
Beskriv ärendet så utförligt som möjligt är. Vi återkommer därefter med besked om produkten direkt kan ersättas eller om vi måste få den i retur.
OBS! Retur av produkt skall efter godkänt reklamationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklamationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.
Efter en retur tar vi beslut om varan skall ersättas eller repareras. Vi meddelar alltid kunden vårt beslut.

TRANSPORTSKADOR
Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, ) och lämnar relevant information. OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

PRODUKTANSVAR
Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom.
Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

sv_SESvenska