Startsida
Produkter
Tjänster
Kontakt
SØK
Stäng den här sökrutan.
Sök

Våra tjänster

Vi på Järven Health Care har hjälpt svensk vård med madrasser och andra sjukvårdsprodukter i över 45 år. Under den tiden har vi byggt på oss unika kunskaper och erfarenheter som vi vill föra tillbaka till våra kunder.

Vi vill ge goda förutsättningar för svensk vård genom kunskaps- och informationsutbyte. Något som i slutändan gynnar både personal och patient. Vi erbjuder bland annat webbinarier, besök, utbildningar och vårt uppskattade informationsmaterial – Madrasskolan.

Vi vill gärna höra från dig som jobbar inom sjukvård så känn dig välkommen att kontakta oss.

MADRASS-
INVENTERING

MADRASSINVENTERING

De flesta patienter tillbringar uppemot 90 procent av sin sjukperiod i sängen, så den är en viktig del av rehabiliteringen. Madrassen är inte bara en yta att vila på utan ett medicintekniskt hjälpmedel.
2016-2018 genomfördes en  länsöverskridande inspektion som inkluderade 2 046 bäddar. 36 procent av madrasserna hade skadade ytskikt, och på 28 procent av dessa fanns det dessutom synliga fläckar. Eftersom sjukvårdens regler, rutiner och budgetramar är jämförbara från län till län ger den här rapporten en tydlig fingervisning om madrassproblematikens omfattning även nationellt.

WEBBINARIER

Corona-pandemin har gett oss en ny verklighet som vi måste anpassa oss efter då den dagliga verksamheten måste fungera, inte minst för vården. Uttryck som att ”träffas på teams” eller ”ska vi ta ett zoom-möte” hörs dagligen och har blivit en naturlig del av vår vardag. 

Vi erbjuder ett antal webbinarier där kunnig personal visar och utbildar i specifika ämnen. Vi har förberett ett antal av de vanligast efterfrågade webbinarierna men kan också skräddarsy efter just era behov.

 • Madrasser och trycksårsprevention
 • PU-Sensor, det nya verktyget för trycksårsprevention
 • Rutiner för en god madrasshygien
 • Hantering av lufttrycksmadrasser
 • Brand och evakuering i vårdmiljö
 • Positionering

EVAKUERINGS-
UTBILDNING

EVAKUERINGSUTBILDNING

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, poängterar i sina direktiv att alla sängbundna patienter i Sverige ska ges möjlighet till evakuering. Många sjukhus och vårdboenden saknar trots detta evakueringsprodukter  för de patienter som har svårt att själva ta sig ut vid brand eller annan fara. Vi besöker gärna din arbetsplats för en evakueringsutbildning.

Vi har hållit evakueringsutbildningar i närmare 30 år och har en väl utarbetad modell för ökad trygghet och säkerhet.

MADRASSKOLA

Vad ska man egentligen tänka på när man utvärderar madrasser? Vilka tester finns för tryckavlastning? Hur farliga är madrasser vid brandtillbud? Det finns många frågor att ta hänsyn till när man talar om madrasser inom vårdsektorn. I madrasskolan reder vi ut begreppen och ger fördjupad kunskap om sjukvårdsmadrasser.

Vårt informationsmaterial presenterar på ett produktneutralt sätt den kunskap och erfarenhet vi samlat över 45 år. Materialet är uppdelat i flera olika kapitel:

 • Hygien
 • Tryckavlastning
 • Brandsäkerhet
 • Miljöpåverkan
 • Totalekonomi
sv_SESvenska