Hjem
Produkter
Tjenester
Kontakt
Søk
Lukk denne søkeboksen.
Søk

Våre tjenester

Vi vil gi gode forutsetninger for svensk omsorg og informasjonsutveksling. Noe som kommer ansatte og pasienter tilgode.

Vi ønsker å skape gode forutsetninger for svensk helsevesen gjennom kunnskaps- og informasjonsutveksling. Noe som til syvende og sist kommer både ansatte og pasienter til gode. Vi tilbyr webinarer, besøk, kurs og vårt populære informasjonsmateriell - Madrasskolen.

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du jobber i helsevesenet, så ta gjerne kontakt med oss.

MADRASS-
INVENTAR

MADRASSREVISJON

De fleste pasienter tilbringer oppimot 90% av sin sykeperiode i sengen, og det er en viktig del av rehabiliteringen. Madrassene er ikke bare en overflate for å hvile på , det er også et medesinteknisk hjelpemiddel.
I 2016-2018 ble det gjennomført en fylkesomfattende inspeksjon som omfattet 2 046 senger. 36 % av madrassene hadde skadede overflater, og 28 % av disse hadde også synlige flekker. Fordi helsevesenets regelverk, praksis og budsjetter er sammenlignbare fra fylke til fylke, gir denne rapporten en klar indikasjon på omfanget av madrassproblemet også nasjonalt.

WEBBINARIER

Korona-pandemien har gitt oss en ny virklighet som vi må tilpasse oss den daglige driften. Utrykk som "vi treffes på teams" eller "skal vi ta et zoom-møte" hører vi daglig, og har blitt en naturlig del av vår hverdag. 

Vi tilbyr et antall webbinarer der kyndig personale viser og underviser i spesifikke emner. Vi har forbredt et antall av de mest vanligste etterspurte webbinarene, men man kan også skreddesy etter deres behov og ønske.

 • Madrasser og forebygging av trykksår
 • PU-Sensor, det nye verktøyet for å forebygge trykksår
 • Rutiner for god madrasshygiene
 • Håndtering av lufttrykksmadrasser
 • Brann og evakuering i helsevesenet
 • Posisjonering

EVAKUERINGS-
OPPLÆRING

EVAKUERINGSOPPLÆRING

Myndigheten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, understreker i sine direktiver at alle sengeliggende pasienter i Sverige skal få mulighet til å evakuering. Til tross for dette mangler mange sykehus og sykehjem evakueringsprodukter for pasienter som har problemer med å komme seg ut selv i tilfelle brann eller annen fare. Vi besøker gjerne arbeidsplassen din for evakueringsopplæring.

Vi har gitt evakueringsopplæring i nesten 30 år og har en velutviklet modell for å øke sikkerheten og tryggheten.

MADRASSKOLE

Hva bør du egentlig vurdere når du vurderer madrasser? Hvilke tester er tilgjengelige for trykkavlastning? Hvor farlige er madrasser i tilfelle brann? Det er mange spørsmål å ta hensyn til når man snakker om madrasser i helsesektoren. I madrassskolen klargjør vi begrepene og gir inngående kunnskap om madrasser i helsesektoren.

Vårt informasjonsmateriell presenterer på en produktnøytral måte den kunnskapen og erfaringen vi har samlet gjennom 45 år. Materialet er delt inn i flere ulike kapitler:

 • Hygiene
 • Trykkavlastning
 • Brannsikkerhet
 • Miljøpåvirkning
 • Totaløkonomi
nb_NONorsk bokmål