Startsida
Produkter
Tjenester
Kontakt
Sök

Våre tjenester

Vi vil gi gode forutsetninger for svensk omsorg og informasjonsutveksling. Noe som kommer ansatte og pasienter tilgode.

Vi vill ge goda förutsättningar för svensk vård genom kunskaps- och informationsutbyte. Något som i slutändan gynnar både personal och patient. Vi erbjuder bland annat webbinarier, besök, utbildningar och vårt uppskattade informationsmaterial – Madrasskolan.

Vi vill gärna höra från dig som jobbar inom sjukvård så känn dig välkommen att kontakta oss.

MADRASS-
INVENTERING

MADRASSREVISJON

De fleste pasienter tilbringer oppimot 90% av sin sykeperiode i sengen, og det er en viktig del av rehabiliteringen. Madrassene er ikke bare en overflate for å hvile på , det er også et medesinteknisk hjelpemiddel.
2016-2018 genomfördes en  länsöverskridande inspektion som inkluderade 2 046 bäddar. 36 procent av madrasserna hade skadade ytskikt, och på 28 procent av dessa fanns det dessutom synliga fläckar. Eftersom sjukvårdens regler, rutiner och budgetramar är jämförbara från län till län ger den här rapporten en tydlig fingervisning om madrassproblematikens omfattning även nationellt.

WEBBINARIER

Korona-pandemien har gitt oss en ny virklighet som vi må tilpasse oss den daglige driften. Utrykk som "vi treffes på teams" eller "skal vi ta et zoom-møte" hører vi daglig, og har blitt en naturlig del av vår hverdag. 

Vi tilbyr et antall webbinarer der kyndig personale viser og underviser i spesifikke emner. Vi har forbredt et antall av de mest vanligste etterspurte webbinarene, men man kan også skreddesy etter deres behov og ønske.

 • Madrasser och trycksårsprevention
 • PU-Sensor, det nya verktyget för trycksårsprevention
 • Rutiner för en god madrasshygien
 • Hantering av lufttrycksmadrasser
 • Brand och evakuering i vårdmiljö
 • Posisjonering

EVAKUERINGS-
UTBILDNING

EVAKUERINGSUTBILDNING

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, poängterar i sina direktiv att alla sängbundna patienter i Sverige ska ges möjlighet till evakuering. Många sjukhus och vårdboenden saknar trots detta evakueringsprodukter  för de patienter som har svårt att själva ta sig ut vid brand eller annan fara. Vi besöker gärna din arbetsplats för en evakueringsutbildning.

Vi har hållit evakueringsutbildningar i närmare 30 år och har en väl utarbetad modell för ökad trygghet och säkerhet.

MADRASSKOLE

Vad ska man egentligen tänka på när man utvärderar madrasser? Vilka tester finns för tryckavlastning? Hur farliga är madrasser vid brandtillbud? Det finns många frågor att ta hänsyn till när man talar om madrasser inom vårdsektorn. I madrasskolan reder vi ut begreppen och ger fördjupad kunskap om sjukvårdsmadrasser.

Vårt informationsmaterial presenterar på ett produktneutralt sätt den kunskap och erfarenhet vi samlat över 45 år. Materialet är uppdelat i flera olika kapitel:

 • Hygiene
 • Trykkavlastning
 • Brannsikkerhet
 • Miljøpåvirkning
 • Totaløkonomi
nb_NONorsk bokmål