Hög brandrisk – hur bemöta detta inom vården.

VRI - Vårdrelaterade infektioner

Att det råder hög brandrisk inom vården avslöjas snabbt om man tittar på tillgänglig statistik.– Var femte dag brinner det på ett svenskt sjukhus .– På svenska vårdboenden uppstår det bränder varje dag– Vanligast är att branden startar i en sjukhussäng.Detta påverkar naturligtvis de förebyggande åtgärder som bör sättas. Vi tittar närmare sjukvårdsmadrassernas betydelse och […]

3 tips för tryckavlastande sjukvårdsmadrasser.

Älder kvinna ligger på sjukvårdsmadrass

I Sverige upphandlas det avancerade tryckreglerande madrasser för cirka 100 miljoner kronor per år. Samtidigt uppskattas det att uppkomna trycksår kostar Sverige ca 2,8 miljarder årligen – nästan 30 gånger så mycket pengar. Därför gäller det att redan från start vara utrustad med rätt kunskap, rätt rutiner och rätt sjukvårdsmadrasser. Så tidigt i vårdkedjan som […]

5 tips för bättre madrasshygien.

VRI - Vårdrelaterade infektioner

 Här kommer 5 tips från Järven Health Care som kan ge en förbättrad madrasshygien.  1. RÄTT RUTINER Inför regelbundna inspektioner på varje vårdinrättning, helst i samband med varje patientbyte. Undersök madrassöverdraget i jakt på synliga tecken på skada såsom revor, rispor, sprickor, hål och fläckar. Ta sedan bort överdraget och undersök madrassen för att hitta […]

Vårdrelaterade infektioner, vårdens trojanska häst?

VRI - Vårdrelaterade infektioner

Enbart i Sverige avlider 1 400 personer om året på grund av vårdrelaterade infektioner. Antalet dödsfall motsvarar åtta fullbokade Boeing 737 varje år, men det skulle behöva inte se ut så. Med rätt sjukvårdsmadrasser och goda hygienrutiner kan den siffran förbättras. En vårdmadrass av god kvalité hjälper till att både skapa en god nivå av […]