SCHAMPIKUDDEN
SMALL

COVID-19
Produkter

Sjukvårdsprodukter för en modern vårdmiljö

Madrasser

Hygien- och växeltrycksmadrasser
för sjukvårdssektorn.

Hög brandrisk

Flamskyddade madrasser/textilier.
Rökförkläden och glödskydd.

Evakuering

Räddningslakan och räddningsmadrasser

Positionering

Positioneringskuddar, Schampikudden, häldynor m.m.

Nyheter från Järven Healthcare

VRI - Vårdrelaterade infektioner

5 tips för bättre madrasshygien.

 Här kommer 5 tips från Järven Health Care som kan ge en förbättrad madrasshygien.  1. RÄTT RUTINER Inför regelbundna inspektioner på varje vårdinrättning, helst i

Läs mer »
COVID-19
Produkter
Schampikudden
small
Välkommen till järven health care
En av Skandinaviens största tillverkare av madrasser till sjukvården
med över 40 år i branschen
Ta reda på mer om oss
Klicka här