Hög brandrisk – hur bemöta detta inom vården.

Hög brandrisk inom vården

Att det råder hög brandrisk inom vården avslöjas snabbt om man tittar på tillgänglig statistik. – Var femte dag brinner det på ett svenskt sjukhus . – På svenska vårdboenden uppstår det bränder varje dag – Vanligast är att branden startar i en sjukhussäng. Detta påverkar naturligtvis de förebyggande åtgärder som bör sättas. Vi tittar […]

3 tips för tryckavlastande sjukvårdsmadrasser.

Älder kvinna ligger på sjukvårdsmadrass

I Sverige upphandlas det avancerade tryckreglerande madrasser för cirka 100 miljoner kronor per år. Samtidigt uppskattas det att uppkomna trycksår kostar Sverige ca 2,8 miljarder årligen – nästan 30 gånger så mycket pengar. Därför gäller det att redan från start vara utrustad med rätt kunskap, rätt rutiner och rätt sjukvårdsmadrasser. Så tidigt i vårdkedjan som […]

5 tips för bättre madrasshygien.

VRI - Vårdrelaterade infektioner

 Här kommer 5 tips från Järven Health Care som kan ge en förbättrad madrasshygien.  1. RÄTT RUTINER Inför regelbundna inspektioner på varje vårdinrättning, helst i samband med varje patientbyte. Undersök madrassöverdraget i jakt på synliga tecken på skada såsom revor, rispor, sprickor, hål och fläckar. Ta sedan bort överdraget och undersök madrassen för att hitta […]