Startsida
Produkter
Tjänster
Kontakt
SØK
Stäng den här sökrutan.
Sök

Att besöka vår webb ska kännas tryggt och våra besökares integritet är viktig för oss.
Vi vill med denna policy förklara vad vi gör med dina personliga data när du besöker www.jarven.se.

Notera att om du samtycker till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy tillåter du oss att även fortsatt att använda kakor vid efterföljande besök på vår hemsida.

Den korta sammanfattningen är att vi samlar information och kakor (cookies) för att

 • Ge dig som besökare en smidigare upplevelse när du besöker www.jarven.se
 • Samla information som ger Järven Healt Care underlag att förbättra och utveckla sidan

Detta dokument skapades i samarbete med SEQ Legal (seqlegal.com)

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan komma att samlas in, lagras och användas

 • information om din dator, inklusive IP-adress
 • geografisk plats
 • webbläsartyp och -version
 • ditt operativsystem – information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan
 • besökets längd – sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar
 • information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den
 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata
 • all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan.

Vi kan använda din personliga information för följande

 • att administrera vår hemsida och verksamhet
 • att anpassa vår hemsida åt dig – att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier
 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida
 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt
 • att ge tredjepart statistisk information om våra användare utan att dessa kan identifiera enskild användare
 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida

 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

Utlämning av personlig information

Vi kan komma att lämna ut insamlad information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut insamlad information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information: – i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag – i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden – för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter – till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

Bevarande av personlig information

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Din personliga informations säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig, tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande.
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Kakor (Cookies)

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.
Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.
Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Vi använder följande kakor på vår hemsida:

 • Google Analytics
 • Adwords
 • Microsoft Clarity

för att

 • känna igen en dator när en användare besöker hemsidan
 • spårar användare när de bläddrar på hemsidan
 • förbättrar hemsidans användbarhet
 • analyserar användningen av hemsidan
 • administrerar hemsidan
 • förhindra bedrägerier och förbättra hemsidans säkerhet
 • anpassar hemsidan för varje användare

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor. Till exempel:
I Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”
I Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”
I Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.
Notera att om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator. Till exempel:

I Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 )
I Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”
I Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Har du frågor om hur vi jobbar med vår webbsida och din integritet är du välkommen att kontakta oss.

sv_SESvenska